Sıkça Sorulan Sorular

2018 yılında Resmi Gazetede yayımlanan karar ile yabancı yatırımcıların Türk Vatandaşlığı kazanımı konusunda esaslı değişikliklere gidilmiş olup, öncesinde 1.000.000 Dolar olan Vatandaşlık bedeli 250.000 Dolara düşürülmüştür, 13.06.2022 tarihi itibarıyla bu bedel 400.000 Dolar olarak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 400.000 Dolar değerinde gayrimenkul yatırımı yapan ya da noter aracılığıyla satın alacağını taahhüt eden yabancılar, gayrimenkulu en az 3(üç) yıl satmamayı taahhüt etmeleri kaydıyla doğrudan Türk Vatandaşlığına başvurabilecekler.

-Türkiye ekonomisi 2003 ve 2020 yılları arasında rekor büyüme kaydederek, 2003 yılında dünyanın 18. büyük ekonomisi konumundayken 2020 yılında 11. sıraya yükselmiştir. Bu büyüme evresinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngürülmekle birlikte, siz de sürekli değer kazanan inşaat sektöründe karlı bir yatırım yapabilirsiniz.

– Türkiye​, hem sıfırdan yatırım hem de genişleme yatırımı projeleri için başlangıç maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yatırım getirilerinin hızlandırmasını destekleyen kapsamlı yatırım teşvik programıları sunmaktadır. Türk Vatandaşlığı kazanımı ile birlikte siz de vatandaşlara verilen uluslararası teşviklerden yararlanabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca izin verilmesi halinde yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete izin verilen alanlarda her türlü gayrimenkulü edinebilmektedir. (konut, ticari, arazi, tarımsal alan vb.)

Edinilen gayrimenkulün üzerinde önceden inşa edilmiş hiçbir bina bulunmadığı takdirde taşınmazın yabancı uyruklu sahibinin bir proje geliştirmek için iki yıl içinde ilgili kamu idaresine başvurması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu bir gerçek kişi Türkiye’de herhangi bir yerde 30 hektara kadar gayrimenkul ve sınırlı ayni haklar edinebilmektedir. Bakanlar Kurulu, uygun görüldüğü takdirde daha büyük alanlar verebilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler yasaklı askeri bölgelerde veya askeri güvenlik bölgelerinde gayrimenkul edinememekte ve kiralayamamaktadır. Bu kişiler özel güvenlik bölgelerinde ancak valiliğin izniyle gayrimenkul edinebilmekte ve kiralayabilmektedir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler tarafından toplam edinim, özel mülkiyete izin verilen toplam il alanının yüzde onunu geçemez. Yüzde on sınırın aşılması halinde yabancıların gayrimenkul edinme talebine izin verilmeyecektir.​​​

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı başvuru yapabilmek için gayrimenkulün bedelinin banka yoluyla ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Türk Vatandaşlığına başvurduğunuzda banka kredisi veya ipotek yolu ile gayrimenkul satın alamazsınız.

-Türkiye’de başkaca şart aranmaksızın kalıcı oturum ve çalışma hakkına sahip olmuş olursunuz.

-100’ün üzerinde ülkeye vizesiz seyahat etme veya vize başvurularında kolay ve kısa bir değerlendirme sürecinden geçme imkanını elde etmiş olursunuz.

Yapılan 2018 değişiklikleri ile vatandaşlık sürecinin tamamı genellikle 2-3 ayda tamamlanmaktadır.