EFDAL CONSULTANCY

Efdal Danışmanlık Hizmetleri, hukukun üstünlüğüne ilkesine dayanarak ayrım yapmadan toplumun her kesimine, iş kaynaklarına, üretime ve ülkemizdeki yerli ve yabancılara faydalı olmaya odaklanmış ve uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketidir. 2018 yılında İstanbul’da faaliyete geçen Efdal Danışmanlık Hizmetleri, gerçek ve tüzel kişilere ticaretin ve hukuk her alanında karşılaştıkları sorunların çözümünde aktif hizmet vermeyi misyon edinmiştir. Özellikle Türkiye’de yatırım yapan 100’den fazla gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerine aracılık etmiş, danışmanlık vermiştir.